Политика за защита на личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“  находящ се на www.petmagazin.bg

ПРОФИПЕТ ЕООД с ЕИК: 117682147, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Родопи, с. Браниполе 4109, местност „Чиирите“, склад в УПИ № 020372 и № 020374, модул 5, 6, 7, 8 и 9 е търговско дружество – собственик на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН на адрес www.petmagazin.bg

Информация за контакти по въпроси свързани със защитата на личните данни в Дружеството: тел: 0885168986  e-mail: info@petmagazin.bg

Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на Дружеството и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в профила Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.

При използване на профил във Facebook, „ПРОФИПЕТ” ЕООД ще получи достъп  до публичната информация от профила. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook  като последвате следната връзка. https://www.facebook.com/about/privacy

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.1. Обща информация

За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, „ПРОФИПЕТ” ЕООД се базира на следните правни основания:

  • Изпълнение на договор: За да може посетителят/регистрираният потребител-клиент да изпълни поръчките си на www.petmagazin.bg, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си и регистрацията на поръчката, в регистрационната форма на поръчката и записването на неговите транзакции.
  • Законни интереси: Обработването на личните данни е необходимо за подобряване на услугите на „ПРОФИПЕТ” ЕООД (обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани), за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на „ПРОФИПЕТ” ЕООД.
  • Съгласие: Регистрираните потребители-клиенти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили).

1.2. Информиране, обработване и цели на обработването:

„ПРОФИПЕТ” ЕООД информира посетителя/регистрирания потребител и посетителят/регистрираният потребител потвърждава, че е информиран за следното:

а) Обработване на лични данни: „ПРОФИПЕТ” ЕООД ще обработва личните данни на посетител/регистриран потребител-клиент, както те са заявени от него при създаването на профила му и поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетител/потребител е дал съответното съгласие, „ПРОФИПЕТ” ЕООД ще може да обработва лични данни за изпращане на търговска информация и промоционални съобщения и/или създаване на потребителски профил на потребителя-клиент, проучване на пазара, проследяване данните за продажбите, участия в състезания, проследяване на данните за продажбите и подобряване на управлението на клиентелата и работата на електронния магазин на www.petmagazin.bg

б) Онлайн поръчки, вид лични данни и цели на обработването:

б.1) Основна обработка

Потребителят/клиентът има възможност да избере 2 начина, за да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:

  1. Като посетител: В този случай личните данни на посетителя/клиента ще се запазят в архивите на „ПРОФИПЕТ” ЕООД до завършването и доставянето на конкретната му поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.
  2. Като регистриран потребител на електронния магазин: В този случай клиентът/потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Веднъж годишно „ПРОФИПЕТ” ЕООД ще изисква от потребителя/клиента да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Потребителят/клиентът може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си в www.petmagazin.bg (login) с потребителското си име и парола.

За извършване на всяка транзакция чрез електронния магазин на „ПРОФИПЕТ” ЕООД (www.petmagazin.bg) и за извършване на поръчки за продуктите на фирмата се изискват:

  • име и фамилия • адрес за доставка на продуктите • адрес за фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса за доставка) • данните за фактуриране (ако е избрано плащане по фактура) • телефонен номер за контакт • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

В случай че бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, различно от посетител/регистриран потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на „ПРОФИПЕТ” ЕООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към „ПРОФИПЕТ” ЕООД.

Данните в креди