1.1 Тези правни спецификации (тези „Условия“) се отнасят за пълното съдържание на уеб сайта под името на домейна www.petmagazin.bg („Уебсайтът“) и всяка кореспонденция между вас и Компанията (както е определена по-долу). Преди да използвате Уебсайта, прочетете внимателно тези условия. Използването на Уебсайта е еквивалентно на приемането на тези Условия, независимо дали сте избрали да се регистрирате при нас или не. Ако не приемате тези Условия, не използвайте Уебсайта.

1.2 Вие имате достъп до Уебсайта (с изключение на уеб сайтове, които са свързани с Уебсайта и могат да бъдат предмет на техните собствени условия за ползване, без да предоставяте лични данни.) Компанията има изключителното право да преглежда периодично и да актуализирате тези правни спецификации без предварително уведомяване, като актуализира тези Условия. Затова трябва периодично да преглеждате Уебсайта, за да прегледате тези Условия, тъй като чрез достъп и продължаване на използването на Уебсайта ще се счита, че сте приели да спазвате Условията, които се появяват на Уебсайта по време на достъпа. Въпреки това някои Условия могат да бъдат заменени с изрично определени правни термини или термини, които се намират на някои страници, съдържащи се на Уебсайта.

1.3 Уеб сайтът се предоставя от Профипет ЕООД („Компанията“). Всички препратки към „нас“ и „наши“ се отнасят до Компанията. Можете да се свържете с Компанията чрез страницата за КОНТАКТ.

1.4 Уебсайтът е адресиран към хора,  живущи и пребиваващи в България и е предназначен за изключителен достъп и използване на тези лица. По-специално, никакви гаранции или изявления от какъвто и да е вид, пряко или косвено, по отношение на съответствието на информацията, представена на Уебсайта, или каквато и да е информация, свързана с нашата дейност, по отношение на законите на която и да е друга държава, закони, които във всички случаи , не засягат или се прилагат от посочените.

  1. Интелектуална собственост и лиценз

2.1 Можете да изтеглите и използвате извлечения и информация от този уебсайт за ваша собствена употреба, при спазване на следните условия:
(а) никакъв свързан документ или графичен елемент на Уебсайта не може да бъде променен по никакъв начин;
б) никакви графични елементи на Уебсайта не могат да се използват отделно от придружаващия текст; и
(в) спецификациите за авторските права и търговските марки на Компанията, заедно с това известие за разрешение, се показват на всички копия.

2.2 Освен ако не е отбелязано друго, авторските права, търговските марки, правата върху базите данни и други права на интелектуална собственост по отношение на цялото съдържание и материали на Уебсайта (включително, без ограничение, снимки и графични изображения) представляват права на собственост на Компанията или на тези, които са му дали лиценз. В контекста на тези Условия, всяко използване на извлечения от Уебсайта, което не е включено в разпоредбата 2.1, е забранено за всякакви цели. Нарушаването на някое от тези Условия води до автоматично отменяне на разрешението за използване на Уебсайта и Вие трябва незабавно да унищожите всички извлечения, изтеглени или отпечатани от Уебсайта.

2.3 При спазване на точка 2.1, нито една част от Уебсайта не може да бъде възпроизвеждана или съхранявана на друг уеб сайт и може да бъде включена във всяка друга електронна или електронна система за търсене, независимо дали е публична или частна, без предварително писмено разрешение от Компанията.

2.4 Ние запазваме всички права, които не са изрично предоставени Ви от тези Условия

2.5 Уебсайтът не може да се използва за други търговски цели, освен тези, които са изрично одобрени и приети от Компанията. Всяко неоторизирано използване на този Уебсайт ще накара Компанията да предприеме правни действия.

  1. Конфиденциалност и регистрация

3.1 Използването на Вашата лична информация от Компанията е предмет на Политиката за защита на личните данни, както е посочено в менюто към главната страница на Уебсайта. Прочетете тази политика за конфиденциалност – това показва вашите права и задължения по отношение на вашите лични данни, включително как Компанията може да ги използва и на кого може да изпрати тези данни при определени обстоятелства.

3.2 Компанията (в съответствие с Политиката си за защита на личните данни) също ще си сътрудничи със съдебната власт и други органи, упълномощени да разследват или нарушават сигурността на мрежата и си запазва правото да разкрива всякаква информация (включително лични данни) при условията, изисквани от закона или когато смятаме добросъвестно, че отказът да се изпълни законно искане от съдебен орган може да навреди на предотвратяването и разкриването на престъпления или на задържането и разкриването на нарушители.

3.3 Всеки запис (на акаунт или на ваше желание PetMagazin да се свърже или не с вас), направен чрез Уебсайта е за един потребител. Ако ви е зададена конкретна парола и дадено потребителско име, Компанията не ви позволява да разкривате потребителското си име и паролата на трето лице или на различни потребители в мрежата. Отговорността за сигурността на всяка присвоена парола остава във вашата грижа.

  1. Поведение на посетителите

4.1 С изключение на лична информация, която е защитена от нашата Политика за поверителност, всички материали, предадени или публикувани на уебсайта, се считат за неконфиденциални и частни. Компанията няма да има задължения по отношение на този вид материали. Компанията и лицата, определени от нея, ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, включват или използват такива материали и всички данни, изображения, звуци, текстове и други елементи, съдържащи се в тях за всякакви цели, независимо дали са търговски или нетърговски.

4.2 Забранено е да се публикуват или предават материали на или от Уебсайта:
а) заплашителни, клеветнически, неприлични, скандални, обидни, порнографски, злоупотребяващи, подбуждащи към расизъм, дискриминация , възмутителни и  подстрекаващи верска омраза, които нарушават конфиденциалността или които могат да причинят неудобство или вреда; или

б) за които не сте получили всички необходими лицензи и / или одобрения; или
(в) съставящи  или насърчаващи поведение, представляващо престъпление, което може да изложи гражданите на рискове или нарушение на закона или да наруши правата на трета страна във всяка страна по